Centre Obert

Què és?

El Centre Obert Sant Jaume és un servei preventiu i de protecció que ofereix una atenció socioeducativa a infants, adolescents, joves i les seves famílies. Intervenim dins del marc de l'educació no formal amb menors derivats pels diferents recursos del territori. 

Què fem?

Realitzem un acompanyament integral als i les menors i les seves famílies en situació de vulnerabilitat. L'objectiu és donar suport als infants i joves, potenciar el seu desenvolupament personal, oferir-los un espai de socialització i d'adquisició d'hàbits i de competències socials per afavorir-ne els seus processos d'integració i creixement. Oferim:

  • un espai acollidor i normalitzador totes les tardes de dilluns a divendres amb diferents espais que donin resposta a les necessitats dels i les menors.
  • berenem, juguem, fem deures i treballem tant a nivell grupal com individual.
  • un acompanyament a les famílies per facilitar espais de diàleg i oferir-les eines educatives per a una parentalitat positiva.
  • un acompanyament en el creixement dels i les menors i un suport per a les seves famílies.

A qui va adreçat?

A nois i noies d'entre 6 i 16 anys derivats pels serveis socials de l'Ajuntament de Badalona, escoles i instituts, així com d'altres entitats o per demanda directa.

Els grups s'organitzen en funció de l'edat dels nois/es:

Grapes: dels 6 als 12 anys.

Adolescents: dels 12 als 16 anys.

Joves: majors de 16 anys.