25 anys de Centre Sant Jaume

L'any 1995, coincidint amb la celebració del centenari de la ubicació del Col·legi Sant Ignasi a la vila de Sarrià, es constitueix la Fundació Carles Blanch gràcies a les següents Entitats Fundadores:

 • Col·legi de Sant Ignasi de Sarrià
 • Associació de Pares de Família del Col·legi Sant Ignasi de Sarrià
 • Associació d'Antics Alumnes del Col·legi Sant Ignasi de Sarrià
 • Fundació Sant Ignasi

Aquesta opció va ser l'expressió social de la resposta educativa que el col·legi pretenia oferir a la societat i en memòria de Carles Blanch i Xiró, s.j., sarrianenc, antic alumne, jesuïta, director del Sant Ignasi. Blanch va aportar una nova visió del col·legi, impregnada de sentit social.

El 1996 s’inicia l’activitat socioeducativa del Centre Obert del Centre Sant Jaume, en uns locals situats al carrer Tortosa de Badalona (i cedits per la Parròquia Sant Jaume del mateix barri de Gorg) amb una clara vocació de promoció de la justícia des de l'àmbit educatiu amb infància en situació de risc social.

L'any 2002 s’adquireix i rehabilita un nou espai del mateix carrer amb la voluntat de garantir la idoneïtat de la intervenció i poder donar major atenció i cobertura a les necessitats dels infants, joves i famílies de la ciutat. S'inicien així nous projectes:

 • El treball amb persones nouvingudes en col·laboració amb Càritas (que finalitza al 2006).
 • El projecte Alternativa a l'Absentisme, que atén 16 alumnes de l'etapa d'educació secundària Obligatòria del territori de Badalona. El 2004 serà reconegut pel Departament d'Ensenyament com la UEC Gorg.
 • L'Aula Oberta, que el 2005 inicia l'acompanyament en el reforç educatiu a joves que continuen estudiant més enllà dels 16 anys. El 2012 s'integra al Centre Obert Sant Jaume.
 • El Projecte de Suport a l'Acció Educativa, que des del 2008 genera accions educatives i preventives a les situacions d'absentisme i de vulnerabilitat d'algunes famílies del territori de Badalona Sud.
 • El projecte Activa't que, des del 2009 i a través d'accions formatives i d'un acompanyament individualitzat, pretén capacitar i habilitar els joves per possibilitar la seva inserció laboral.

L'any 2019 s'inicien les obres d'ampliació de l'edifici amb l'objectiu d'incrementar el nombre de participants i dignificar els espais de treball. Després de dos anys en obres, al juny de 2022 es reprèn l'activitat a les noves insta·lacions amb els projectes següents:

 • Espai Familiar
 • Centre Obert 
 • Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)
 • Projecte de Suport a l'Educació
 • Activa't
 • Acció Social