Serveis

El compromís com a entitat amb la formació i promoció humana i cultural dels infants i joves, passa per una educació integral que contempli els diferents àmbits de la persona i agents implicats en aquest procés. No només és important que les persones aprenguin coneixements, sinó també valors, hàbits saludables i relacions equilibrades amb el  seu entorn. Per això, l’acompanyament que realitzem té en compte tres vessants: la individual, la familiar i la social.

ACOMPANYAMENT INTEGRAL

Acompanyament individual Individual Per cada persona que s’acompanya es fa un seguiment personalitzat on es marquen objectius ajustats a la seva situació
Acompanyament familiar Familiar Fomentem el protagonisme de les famílies reforçant les seves capacitats, marcant fites ajustades al seu moment i fent un seguiment de les seves necessitats
Acompanyament social Social Reforcem la vessant social de cada usuari a partir d’activitats i marquem objectius de forma conjunta amb l’acompanyament dels professionals
image/svg+xml
Orientació i suport a la inserció laboral
image/svg+xml
Educació en el lleure
image/svg+xml
Habilitats Socials
Atenció Psicoterapèutica
Promoció Alimentació Saludable
Intervenció amb famílies
Suports puntuals (Béns)
image/svg+xml
Suport a l'escolarització