Imatge o vídeo destacat

El Centre Sant Jaume col·labora amb un estudi sobre la bretxa digital en infància vulnerable

Vuit joves del Centre Obert Sant Jaume van participar en un recent estudi sobre l'ús i l'accés a les noves tecnologies per part d'infants i joves en situació de vulnerabilitat. L'equip investigador, d'UNICEF Comitè Espanyol, va visitar el centre i els va entrevistar amb l'objectiu d'analitzar les oportunitats i riscos d'internet. Del conjunt de l'estudi, que abasta una mostra molt més ampla, en van publicar el mes de febrer l'informe 'Els nens i les nenes de la bretxa digital a Espanya'.

Segons l'informe, la variable que més pes té en l'ús d'internet entre els nens és el nivell d'ingressos mensuals, és a dir, l'estatus socioeconòmic de les famílies. La comunitat gitana és la que més dificultats té en l'accés i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les anomenades 'TIC'. És freqüent que els nens d'aquest col·lectiu tinguin mòbils, però la majoria no sempre disposa de tarifa de dades per connectar-se.

"En l'entorn digital en el qual aquests nens han nascut, el no tenir accés a la tecnologia digital és una altra forma més d'exclusió que pot tenir conseqüències en el seu desenvolupament personal i en el seu futur laboral", assenyala Maite Pacheco, directora de Sensibilització i polítiques d'Infància, d'UNICEF Comitè Espanyol.

Més informació a la notícia publicada per UNICEF.