Missió, visió i valors

Missió

El Centre Sant Jaume es compromet amb la formació i la promoció humana, social i cultural d'infants, joves i famílies en situació d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Un equip educatiu format per professionals i voluntariat qualificat acompanyen els processos socioeducatius d’aquests infants i joves i les seves famílies. L’objectiu: que puguin transformar la seva realitat i el seu entorn i esdevenir agents de canvi per a una societat més justa.

Visió

El Centre Sant Jaume, a mig termini:

 • Aconsegueix la millora de les competències personals dels infants i joves que acull a fi que desenvolupin les habilitats necessàries per a una inserció social i laboral que els permeti decidir el seu futur.

 • És un centre completament arrelat als valors identitaris de la Fundació Carles Blanch.

 • És un centre de referència per la seva qualitat i metodologia en la formació i promoció de joves en situació de vulnerabilitat.

 • Disposa d’un equip de professionals i voluntariat qualificat, motivat, implicat i divers.

 • Té garantida la viabilitat i la continuïtat mitjançant una eficaç gestió dels recursos.

 • Promou el treball en xarxa de forma estratègica i que aporti valor a l'entitat i al territori, especialment amb el sector social de la Companyia de Jesús.

 • Aconsegueix que tota la comunitat educativa del Col·legi Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi conegui, es vinculi i es comprometi amb els objectius i la continuïtat del Centre Sant Jaume.

 • És reconegut per la comunitat educativa del país, per l'administració pública i per les iniciatives privades de caire social i està integrat en l’entorn.

 • Disposa d'unes instal·lacions suficients i adequades pel desenvolupament dels seus projectes.

Valors

 • QUALITAT: Recerca de l'excel·lència, sabent ser i fer de manera coherent, eficaç i reflexiva. Implica processos integrals en l’itinerari vital de les persones, buscant avaluar la correspondència i eficàcia entre els processos, mitjans i els resultats, per tal d’aconseguir la millora contínua.
 • COMPROMÍS SOCIAL: Responsabilitat individual i col·lectiva davant el món en què vivim. Implica prendre consciència de qui som i on vivim. Ser agents d'acció transformadora mitjançant la recerca de la justícia social amb una actitud perseverant i crítica davant dels reptes que planteja la realitat social.
 • LLIBERTAT: Capacitat d’elecció basada en el respecte propi i cap a l'altre. Implica processos integrals en l’itinerari vital de les persones, buscant avaluar la correspondència i eficàcia entre els processos, mitjans i els resultats, per tal d’aconseguir la millora contínua.
 • CONFIANÇA: Creença en el canvi personal i social des de la proximitat i l'acompanyament educatiu. Creença en el canvi personal i social des de la proximitat i l'acompanyament educatiu.
 • COHERÈNCIA: Fidelitat entre l’ideari de l'entitat i l'acció desenvolupada, rendint comptes de la mateixa Implica la reflexió continuada, el treball en equip, el consens, l'autocrítica i una comunicació transparent.