UEC Gorg Sant Jaume

Què és?

La UEC Gorg Sant Jaume és una unitat d'escolarització compartida (UEC) que ofereix un recurs d’educació formal, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir l’escolarització obligatòria dels alumnes adolescents amb absentisme escolar i/o que presenten dificultats per assolir l'èxit educatiu.

Què fa?

’equip de professionals i voluntaris realitza un acompanyament integral dels joves incorporant també les seves famílies en tot el recorregut. L’objectiu és afavorir la continuïtat d’aquests joves en el sistema educatiu i, en un futur pròxim, la seva inserció en el mercat laboral.

La construcció global de la persona és un punt clau en l’èxit real dels alumnes. Es dona molta importància a un coneixement i creixement personal i social que retorni als alumnes la confiança en les possibilitats d’èxit educatiu propi, així com en l’assimilació de les normes i hàbits de convivència social. Es fomenta el treball amb famílies: s’incorporen espais setmanals de treball conjunt i, un cop al mes, el Pla de Famílies permet dialogar i oferir eines i recursos per la tasca educativa dels pares.

  • S’ofereix formació en els continguts acadèmics (llengua, matemàtiques, etc.) propis del currículum escolar per als nivells de l’ESO, i reconeguts pel Departament d’Ensenyament.
  • S’ofereix un espai de formació integral on desenvolupar diferents capacitats, com les socials i emocionals.
  • S’acompanya el desenvolupament de la persona fomentant la continuïtat en el treball, la constància, el valor de l'esforç i la norma entre aquests nois i noies que, per la seva circumstància, han estat exclosos d'un seguiment i acompanyament acurats.

A qui va adreçat?

A adolescents de 14 a 16 anys que presenten un absentisme  escolar per un rebuig de la dinàmica escolar per causes diverses (falta de motivació, manca d'estratègies, gran desorientació personal, història de fracàs escolar ).  Oferim una escolarització compartida amb els seus IES de referència i adaptada a les seves necessitats per tal que cursin 3r i 4t de l’ESO al Centre Sant Jaume.