UEC

Què és?

La Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) del Centre Sant Jaume és un recurs d'educació formal del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que garanteix l’escolarització obligatòria d'alumnat derivat de diversos instituts de Badalona que cursen l’ESO al Centre Sant Jaume.

Què fa?

L’equip de professionals i persones voluntàries realitzen un acompanyament integral dels i les adolescents i les seves famílies en el seu itinerari formatiu. L’objectiu és afavorir la continuïtat d’aquests i aquestes joves en el sistema educatiu i, en un futur pròxim, la seva inserció en el mercat laboral.

Treballem el coneixement i creixement personal i social per tal de retornar a l'alumnat la confiança en les possibilitats d'èxit educatiu, així com en l'assimiliació de les normes i hàbits de convivència social. Oferim:

  • una escolarització compartida amb els seus instituts de referència i adaptada a les seves necessitats.
  • formació en els continguts acadèmics propis del currículum escolar. 
  • un espai de formació integral on desenvolupar diferents capacitats, com les socials i emocionals.
  • tallers formatius i laborals
  • un acompanyament en el desenvolupament de la persona.

A qui va adreçat?

A adolescents de 14 a 16 anys que cursen l'ESO i amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals amb risc d'abandonament escolar prematur.

Per a més informació, contacte o col·laboracions: uec@fundaciocarlesblanch.org