Imatge o vídeo destacat

El treball en equip no és cap enigma

Comencen amb la lletra C. Quines són les 10 paraules clau per al treball en equip? Aquest divendres les professionals de l'equip d'educació formal del Centre Sant Jaume van dedicar tres quarts d'hora a desxifrar l'enigma.

Es tracta d'una dinàmica de grup, en forma d'endevinalla, que ha servit per cohesionar aquest equip. Un a priori fonamental per afrontar la tasca compartida: garantir l'escolarització dels infants i joves que acompanyen.

Les educadores de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) i del projecte de Suport a l'Escolarització es reuneixen cada divendres amb aquest objectiu. És el moment de formular estratègies compartides. I de retruc, si la dinàmica és divertida, s'afavoreix un bon clima de treball.