Acció Social

Què és?

És un suport dirigit als infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat per pretén donar resposta a les seves necessitats a través dels recursos existents en el territori.

Què fem?

Un acompanyament als menors i famílies durant el procés socioeducatiu, convertint-los en protagonistes del seu propi canvi. Oferim:

  • Estudi de la situació.
  • Concreció de la necessitat i el recurs.
  • Acompanyament individualitzat a l’infant/jove i família.

A qui va adreçat?

A infants, joves i famílies de Badalona en situació de vulnerabilitat.