Activa't

Què és?

Activa’t és un espai de formació i acompanyament socioeducatiu per a joves de 16 a 21 anys. L’equip de professionals i voluntaris treballa perquè aquests joves millorin el seu nivell d’ocupabilitat i puguin afrontar un procés d’inserció sociolaboral amb èxit.

Què fa?

Aquest és el projecte que dona continuïtat, complementa i reforça el treball realitzat en altres projectes de l’entitat, sobretot els de centre obert i la UEC. Un cop finalitzen l’etapa en aquests projectes, als 16 anys, se’ls acompanya en l’itinerari de formació post-obligatòria i/o en el procés d’inserció laboral. Les accions a realitzar progressivament són les següents:

  • Itineraris d’orientació i inserció sociolaboral: procés individual i tutoritzat d’informació, assessorament i orientació professional i sociolaboral encaminat a desenvolupar els projectes vitals i professionals dels joves i a establir un pla d’actuació d’acord amb els objectius plantejats.
  • Acompanyament en els estudis: espais per donar resposta al suport que necessiten els nois que prossegueixen amb els seus estudis de batxillerat, mòduls de grau mig o superior, i estudis universitaris, en alguns casos.
  • Mòduls específics relacionats amb el món laboral: tècniques de recerca de feina, mobilitat, activació en la recerca de feina, coneixement del món laboral, emprenedoria, etc.
  • Desenvolupament d’un treball transversal a tots els projectes del Centre Sant Jaume per desenvolupar competències socials, personals i professionals.
  • Dinàmiques familiars on es treballa, juntament amb altres famílies del Centre Sant Jaume, l’adquisició i desenvolupament de competències socials, personals i professionals que es volen treballar amb els seus fills. Serà un espai també d’intercanvi, de comunicació i de canvis de creences i actituds limitadores.

A qui va adreçat?

Joves de 16 a 21 anys en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social que cursen estudis postobligatoris i s’enfronten a un procés d’inserció sociolaboral des d’una situació de desavantatge.