Activa't

Què és?

Activa’t és un espai d'acompanyament i formació sociolaboral per a joves a partir dels 16 anys i per a famílies amb infants que vulguin millorar el seu nivell d'ocupabilitat per afrontar processos d'inserció amb èxit.

Què fem?

  • Itineraris personalitzats d’orientació i inserció sociolaboral: procés individual i tutoritzat d’informació, assessorament i orientació professional i sociolaboral encaminat a desenvolupar els projectes vitals i professionals dels i les joves i a establir un pla d’actuació d’acord amb els objectius plantejats.
  • Assessorament formatiu i seguiment: orientació i acompanyament a preinscripcions i matriculacions a etapes postobligatòries. Derivacions i seguiment a formació per a l'ocupació dins i fora del territori.
  • Espais grupals de formació en habilitats socials i laborals: tècniques de recerca de feina, coneixement del món laboral, millora i coneixement de les habilitats sociolaborals.
  • Demandes puntuals d'acompanyament: informació i assessorament sobre diferents procediments i gestió de documentació (garantia juvenil, demanda d'ocupació, beques i altres derivades de processos formatius i/o laborals).
  • Contractació directa: a través del programa 'Aporta' i amb la col·laboració de la Fundació Manresa i l'empresa 'Koiki' de distribució de paqueteria d'úlitma milla, generem llocs de feina per a persones que han participat en algun dels projectes de l'entitat.

A qui va adreçat?

Joves a partir de 16 anys en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social que cursin estudis postobligatoris i s’enfrontin a un procés d’inserció sociolaboral des d’una situació de desavantatge.

Joves a partir de 16 anys que hagin abandonat de manera prematura els estudis i busquin una oportunitat formativa i/o laboral.

Adults vinculats a l'entitat amb menors a càrrec i en situació d'atur o en procés de millora de feina que vulguin iniciar un procés d'acompanyament sociolaboral.

Per a més informació, contacte o col·laboracions: activat@fundaciocarlesblanch.org