Projecte de Suport a l’Educació

Què és?

Suport a l’Educació és un projecte que pretén promoure l’èxit socioeducatiu, donant suport a les famílies i els centres d’educació formal i no formal en el desplegament de la tasca educativa.

Què fem?

Un acompanyament integral a infants, joves i a les seves famílies a partir de la millora de les seves capacitats i potenciant els seus recursos personals per tal d’afavorir el seu èxit socioeducatiu.

Intervenim des de tres models complementaris: model preventiu, model de suport i acompanyament i model integratiu. Realitzem la nostra intervenció en els centres educatius de Badalona i en la pròpia entitat. Oferim:

  • Suport educatiu: suport dirigit a infants/joves i les seves famílies que per les seves necessitats concretes cal una intervenció psicopedagògica.
  • Suport psicològic: suport dirigit a infants/joves i les seves famílies que per les seves necessitats concretes cal una intervenció psicològica.
  • Que l’escola t’acompanyi’: activitats educatives dirigides a l'alumnat i professorat dels centres educatius del territori per a la promoció i conscienciació dels beneficis de l’escolarització.

A qui va adreçat?

A infants, joves i les seves famílies, alumnat dels centres educatius de Badalona i als participants de la pròpia entitat.