Suport a l’acció educativa

Què és?

Suport a l’acció educativa és un projecte que pretén reforçar les competències per a la inserció socioeducativa dels menors i les famílies dels barris de Badalona Sud en situació de vulnerabilitat. Es brinden eines, suport i recursos per tal d’enfortir el seu procés vital, a través de dues línies d’acció:

 • La línia de Suport a l’escolarització, que se centra en augmentar i mantenir la presència a l’aula dels alumnes del territori. És un treball conjunt amb la família, l’escola i altres agents que busca sensibilitzar institucions, professionals i població de la importància de l'escolaritat.
 • La línia de Suport a menors i famílies, que promou canvis en les famílies, sobretot en aquelles amb infants de 0 a 3 anys, a través de l’empoderament, la vinculació al territori i el treball en xarxa.
   

Què fa?

Suport a l’escolarització

Suport a l’escolarització treballa per millorar la presència a l'aula dels menors i potenciar la relació entre la família i l’escola, rebent les famílies i alumnes a l’entrada de l’escola. Es realitzen les següents accions individuals:

 • Coordinacions amb els tutors, professors i professionals vinculats a l’escola.
 • Entrevistes individuals amb els alumnes i famílies.
 • Visites als domicilis familiars.

De forma global, es treballa en aquestes escoles en la promoció i sensibilització envers el dret a l’escolarització, a través de la realització d’activitats grupals dins de les escoles i durant les activitats de barri.

Tot això es realitza de forma coordinada amb els altres agents que treballen amb la família i el menor, participant en les comissions d’absentisme, comissions socials, reunions amb l’equip tècnic d’absentisme, serveis socials i la taula local d’absentisme.

Suport a menors i famílies

La línia de Suport a menors i famílies reforça capacitats de les famílies del territori millorant la resposta que donen tant en els aspectes de la criança dels seus fills, com en la gestió d'emocions, en hàbits saludables, d’alimentació i higiene, hàbits laborals i d'escolarització dels seus fills. Això es treballa amb les mares a través de:

 • Un espai individual amb una treballadora social que identifica la seva situació i les deriva als recursos públics disponibles, realitzant també reunions de seguiment individuals de la seva situació tant personal com familiar.
 • Espai terapèutic individual i familiar.
 • Un taller grupal de caràcter socioeducatiu.
 • Un taller grupal de caràcter terapèutic.

A qui va adreçat?

Suport a l’escolarització, treballa amb les famílies i alumnes de primària i secundària amb un elevat grau d’absentisme escolar i que han estat derivats al projecte per part de les comissions d’absentisme de les escoles CEIP Baldomer Solà, CEIP Josep Boada, Escola Lestonnac, Escola Mare de Déu de l’Assumpció i Col·legi Santíssima Trinitat.

Suport a menors i famílies, atén famílies amb diferents nivells de vulnerabilitat social, amb una creixent presència de mares joves amb infants de 0 a 3 anys.