Política de privacitat

Reglament General de Protecció de Dades (RGDP)

El responsable del tractament de les seves dades personals o empresarials és la FUNDACIÓ CARLES BLANCH (d’ara endavant ”FCB”), domiciliada al Carrer Carrasco i Formiguera 32, 08017 de la ciutat de Barcelona.

FCB és la responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pot contactar-hi a l’adreça postal de la FCB, o bé a la següent adreça electrònica info@fundaciocarlesblanch.org.

Hem obtingut les seves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que ha mantingut amb la FCB, o per les relacions que manté ara amb l’entitat: pot ser que en sigui donant, participant de les nostres campanyes o bé que ens sol·licités informació promocional sobre les activitats, iniciatives o campanyes que realitza la FCB.

La FCB només tracta les seves dades de caràcter personal si és major d’edat, en cas de ser menor d’edat necessitem l’autorització del pare, mare o representant legal.

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens faciliti en el futur, incloses aquelles que ens aporti a través de les xarxes socials o d’alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que ha posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó li recomanem que llegeixi les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Per poder treballar per l’igualtat d’oportunitats dels infants i famílies, les dades dels nostres donants i col·laboradors seran tractades amb aquestes finalitats:

 • Enviar informació sobre la FCB: via correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
 • Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, col·laboracions…).
 • Invitacions a actes o esdeveniments organitzats per la FCB.
 • Realitzar enquestes de satisfacció.
 • Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens ha proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

En tot cas, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament, a la Direcció de la FUNDACIÓ CARLES BLANCH, c/Tortosa 33, 08918 de Badalona. Delegat: info@fundaciocarlesblanch.org.

També, té el dret de fer una reclamació a la AEPD en cas que consideri que s’hagin infringit els seus drets de protecció de dades.

El tractament de les seves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb la FCB com a voluntari, donant o col·laborador, està legitimat perquè es deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de la FCB similars a les que ja has participa, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Les seves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

 • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que la FCB està subjecta per la seva activitat. Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en què vostè voluntàriament participes.
 • Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que la FCB els hagi contractar, i amb qui la FCB té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.
 • Enviem el butlletí i altres comunicacions de correu electrònic a través del proveïdor de serveis Sendgrid. Sendgrid és un producte de Sendgrid Inc, 1401 Walnut St.,Ste 500, Boulder, Colorado-80302, USA. Podeu consultar la seva política de protecció de dades aquí https://sendgrid.com/policies/privacy/.

Si en el futur la FCB realitzés altres cessions de dades personals, se l’informaria oportunament.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb la FCB i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció les seves dades seran conservades indefinidament fins que no es rebi el dret a oposició al seu tractament.

Pot exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament, a la Direcció de la FUNDACIÓ CARLES BLANCH, c/Tortosa 33, 08918 de Badalona. Delegat: info@fundaciocarlesblanch.org.

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació al nostre responsable Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades, davant de la Agència Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; FCB entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona. L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

FCB ha près totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

FCB prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys sense acompanyament de referents adults, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Tal i com estableix la legislació de la UE, la FCB permet autoritzar els menors a partir de 16 anys a cedir les seves dades a partir dels mecanismes establerts.

Analítiques Web

Aquesta web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple:

 • Analítiques web de tercers
 • Mapes de tercers
 • Vídeos de tercers
 • Compartició a xarxes socials
 • Botons “favorit” “m’agrada” “+1” i similars

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/.

En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.