Imatge o vídeo destacat

Posem en marxa la campanya 'Fem Escola #ConstruïmFutur'

No és igual viure amb recursos que viure al dia. Ni és el mateix conviure amb 4 persones en un pis gran que amb 10 en un de petit. La fragilitat de certs col·lectius davant la COVID-19 ha generat por i desconfiança cap a l’escola i aquest curs hi ha mares i pares que han decidit no portar els seus fills i filles al col·legi.

Trencar el contacte d’un nen amb els seus companys i professors suposa apartar-lo de la societat i agreujar encara més la seva situació de vulnerabilitat.

En aquest context, des del Centre Sant Jaume posem en marxa la campanya Fem Escola #ConstruïmFutur perquè cap infant es quedi sense el seu dret universal a l'educació.

Des  dels seus orígens, la nostra entitat ha treballat de la mà d’escoles i institutst per tractar d’invertir les xifres d’absentisme que patim a determinats barris del sud de Badalona on els percentatges arriben al 30% a Primària i al 60% a Secundària. Fruit d’aquest esforç vam crear la campanya Que l’escola t’acompanyi  per posar en valor la força positiva que exerceix l’escola:

  • ens ajuda a relacionar-nos amb els que són diferents,
  • ens ensenya sobre autoestima, compromís, esforç i implicació,
  • ens obre al coneixement.

Aquest curs des del Centre Sant Jaume haurem d’estar molt atents al que passi dins i fora de les aules. Part de la nostra tasca serà minimitzar els efectes que està tenint la pandèmia: acompanyant les famílies en les seves pors i als menors en el seu procés educatiu. La comunitat educativa està fent grans esforços per convertir l'escola en un lloc segur i haurem de vetllar perquè el missatge arribi també als infants que no assisteixen a classe. 

Creiem firmament que sense escola, no hi ha igualtat, que sense igualtat, no hi ha futur, i que només amb educació serem capaços de plantar cara a l’exclusió i la desigualtat social.

Informa’t i col·labora a: https://www.fundaciocarlesblanch.org/construimfutur