Imatge o vídeo destacat

La província i el Centre Sant Jaume posen en marxa el pla d'actuació global «Entorn Segur»

A l'arrel de la Missió de la Companyia de Jesús es troba l'acompanyament de menors, adolescents, joves i adults en situació de vulnerabilitat a diferents contextos i obres: col·legis, centres socials, universitats, centres pastorals... La seva cura i protecció especial és part integrant de la missió de la Companyia a l'Església. Constatar que en el passat diferents tipus d’abús (moral, de poder, sexual) van soscavar aquesta cura, ha impulsat a la pro

víncia a treballar amb molt d’esforç des de fa quasi un any per implantar a les diferents obres sistemes que garanteixin el respecte entre les persones que hi treballen i potenciar la cultura del Bon Tracte.

El sistema es basa en tres pilars: Sensibilització amb les persones que han patit algun tipus d’abús; Intervenció per atendre i reparar les víctimes, així com sancionar i apartar-ne els responsables; i Prevenció per a que mai més es torni a repetir.

S’han realitzat diferents formacions a personal de les diferents obres per ensenyar-los a reconèixer i detectar possibles abusos i situacions de risc. A més, cada obra comença a comptar amb un Agent d’Entorn Segur i existeix una bústia d’atenció (proteccion@jesuitas.es) i espais d’escolta per donar suport i acollir les possibles víctimes.

També s’ha desenvolupat una Guia i un Manual d’Entorn Segur que ens ha d’apropar al dolor de les víctimes i ens ajudarà a desenvolupar veritables entorns segurs.

El compromís és generar espais,  relacions, i activitats segures a qualsevol obra, centre o activitat de la Companyia de Jesús a Espanya.

Per a aquesta missió sigui realment eficaç és necessària la implicació de tothom.

Informa’t a www.entornoseguro.org

Logo Entorn Segur