Imatge o vídeo destacat

“La família és el millor aliat per al benestar dels menors”

L'equip educatiu del Centre Sant Jaume s'ha reunit aquest dijous per avaluar la implementació del Pla de Famílies SS SJ. La proposta de treball neix de l'Àrea de Menors del Sector Social dels jesuïtes i està centrada en el treball de les entitats amb les famílies. 

“La família és el nostre millor aliat en la promoció del benestar dels menors”, explica l'educadora Cristina López. I tant des del sector social, com des de la Fundació Carles Blanch, han apostat per implementar una metodologia centrada en la família.

Una metodologia imprescindible

A resultes de cinc anys de treball col·laboratiu, van editar les 'Guies d'intervenció amb famílies'. Ara, les entitats implicades avaluen com les han implementat i quin impacte ha generat aquesta metodologia de treball.

L'avaluació s'ha centrat en identificar els canvis aplicats, els beneficis obtinguts i els espais de reflexió dedicats a aquesta temàtica. “Creiem que la metodologia del treball amb famílies és imprescindible i ha de ser un dels nostres trets identitaris”, recorda López.

Malgrat que la Fundació Carles Blanch sempre ha incorporat les famílies en les seves estratègies d'intervenció socioeducativa, l'equip ha formulat de nou el seu: “Hem de ser capaços de sostenir aquestes dinàmiques en el temps”. L'objectiu: integrar plenament aquesta metodologia al conjunt de la seva activitat.

Conclusions generals del Pla de Famílies SS SJ:

1. El Centre Sant Jaume ha incorporat noves eines, com les enquestes de satisfacció, i l'ecomapa; ha ampliat l'horari d'atenció a les famílies; i les ha incorporat en activitats quotidianes, com els sopars i les sortides.

2. El treball familiar permet recuperar el vincle afectiu amb les famílies i millora la qualitat de la intervenció. És una eina per apoderar-les i que siguin elles mateixes agent de canvi.

3. El pla ha servit per compartir i consensuar metodologies, i per sistematitzar el treball. 

4. El material didàctic es valora molt positivament: aporta eines pràctiques.