Imatge o vídeo destacat

20 agraïments per seguir construint un futur tots junts

Benvinguts a tots i totes, el dia en què volem culminar la celebració del 20è aniversari del Centre Sant Jaume.

Són 20 anys i milers raons per les que estar agraïts, però ara us en voldria esmentar 20, per tal d’allò que els números quadrin.

Estem agraïts pel

Compromís i constància d’una comunitat educativa que va fer un
Oferiment genuí de les seves capacitats per tal de
Nodrir a la societat amb el seu
Suport més sentit amb una aposta
Trencadora. Fa 20 anys vam acceptar un
Repte, atrevint-nos a somiar en un món més just. El que per a alguns podria semblar una
Utopia, va resultar ser un gran projecte engegat amb una grandíssima
Intuïció, portat a terme amb la frescor de la
Naturalitat i empès per la força del
Transcendent.

També estem agraïts als infants i famílies que han confiat en el Centre Sant Jaume per acompanyar-los en el seu procés vital. La seva

Fortalesa és immensa, i el seu exemple de vida és
Únic. La seva
Tenacitat i perseverança davant una vida plena de daltabaixos és admirable, oferint-nos un exemple molt
ÚTIL en les nostres vides, incidint en el nostre creixement personal i el de la societat. En aquests 20 anys ens han mostrat una gran capacitat de
Resiliència, i la seva superació personal fa palès com, des del Carrer Tortosa 33, aconseguim aportar un granet sorra a la

Justícia social.
Units hem fet créixer el Sant Jaume, hem caminat plegats cap les fronteres de forma
Notable, en la recerca d’una
Transformació social duradora. En tot
Servir i estimar.

Gràcies per aquests 20 anys, i que aquests 20 agraïments ens permetin seguir CONSTRUINT un FUTUR tots JUNTS.

Aquest és el text que Sílvia Sala, membre de l'equip directiu de l'entitat, va llegir en començar l'eucaristia de celebració del 20è aniversari, a la capella de l'escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi.