Imatge o vídeo destacat

Qui veu el meu perfil a les xarxes?

Telegram, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube o Tuenti són alguns dels canals habituals de comunicació dels nostres joves. Però quin control poden exercir en aquestes xarxes socials per tal de preservar la seva privacitat?

Amb l'objectiu de conèixer els principals riscos i de promoure pràctiques preventives, aquest dimecres 25 d'octubre el Centre Sant Jaume va convidar Sandra Farreras, tècnica de la Diputació de Barcelona, a parlar amb el grup de joves del Centre Obert. El taller portava per títol: 'Qui veu el meu perfil a les xarxes? Privacitat de dades personals a la xarxes socials i a internet' .

Valorant i exposant l'enorme aportació positiva d'internet, l'activitat es va dirigir a prendre consciència de les situacions que comprometen la seva seguretat i privacitat a la xarxa, especialment a les xarxes socials que és un dels seus principals usos.

Els joves hi pengen tot tipus de dades personals, fotografies, videos, etc. Amb una metodologia participativa i pràctica, van conèixer certes precaucions i també a donar un millor ús a les xarxes socials tenint present els seus riscos.