Imatge o vídeo destacat

Un nou edifici per arribar a més persones i oferir un millor servei

El Centre Sant Jaume ha detectat un creixement de les necessitats i demandes dels infants, joves i famílies en risc social del territori. Per això, el patronat de la Fundació Carles Blanch, que és titular de l'entitat, ha apostat per ampliar-ne els locals. Més espai, per arribar a més persones i oferir un millor servei.

El projecte s'ha forjat de forma conjunta amb l'administració i les entitats del territori. Amb aquesta ampliació i renovació, l'entitat passarà de tenir 255 metres quadrats a 863 metres quadrats. Els nous espais seran polivalents o modulables segons la necessitat de l'activitat. Es disposarà d'aules més grans per incrementar el nombre de persones ateses des dels diferents projectes; tallers per a la formació més pràctica dels projectes d'inserció laboral; sales per a l'atenció personalitzada; i espais polivalents que permetin diversificar les activitats i obrir-les al barri.

El projecte arquitectònic seguirà els estàndards de les tècniques d'edificació sostenibles i ecològiques, amb mínimes despeses de manteniment. La fase executiva començaria per primavera i el nou edifici hauria d'estar en ús a partir del curs 2019-2020.