ELS NOSTRES VALORS

QUALITAT

Establir processos globals en l'itinerari vital de les persones, potenciant capacitats i habilitats.

Buscar i avaluar la correspondència i eficàcia entre els processos i els resultats, per aconseguir la millora continua.

Recerca de l'excel·lència sabent ser i fer de manera coherent, eficaç i reflexiva.

COMPROMÍS SOCIAL

Responsabilitat individual i col·lectiva davant el món en què vivim.

Implica prendre consciència de qui som i on vivim.

Ser agents d'acció transformadora mitjançant la recerca de la justícia social amb una actitud perseverant i critica.

LLIBERTAT

Capacitat d’elecció basada en el respecte propi i cap a l'altre.

Implica ser -personal i col·lectivament- responsables, autònoms, reflexius i íntegres.

Potenciant les eines i habilitats de totes les persones implicades respectant els seus processos vitals.

CONFIANÇA

Creença en el canvi personal i social des de la proximitat i l'acompanyament educatiu.

Motor d'acció que implica generar el vincle afectiu.

COHERÈNCIA

Fidelitat entre l’ideari de l'entitat i l'acció desenvolupada.

Reflexió continuada, el treball en equip, el consens i l'autocrític.