Imatge o vídeo destacat

Una nova etapa al Centre Sant Jaume

 Inici curs 2012-13

 Ja tornem a ser aquí, de nou, un setembre més. Ara bé, enguany és un inici de curs diferent per a tots i totes els que formem el Centre: canvis interns, estructurals i d'equips professionals promoguts pel Pla Estratègic 2012-15 del Centre Sant Jaume aprovat pel Patronat de la Fundació Carles Blanch el passat mes de juliol.


Per primera vegada el Centre inicia el curs sense el lideratge de la Montse Soler com a directora, a qui volem agraïr, una vegada més la seva dedicació al Centre tots aquests anys. Sabem que des de la seva dedicació en el Patronat, seguirem tenint-la  a prop. Agraïr també a en Pepus Vilageliu la seva tasca com a coordinador del Centre els darrers anys, ja que ara assumirà noves tasques i responsabilitats dintre de l'entitat.

En el transcurs del curs 2011-12 una comissió formada per membres del Patronat de la Fundació Carles Blanch, de l’equip educatiu i dels propis voluntaris va analitzar i desenvolupar una proposta de document marc on queda reflectida la Missió, la Visió, els Valors i les Competències Clau concretant els Objectius i Línies Estratègiques d’Acció a prioritzar pels propers anys per part dels diferents agents implicats en el Centre.

El Patronat de la Fundació va presentar el document a l’equip educatiu del centre després de la finalització de les activitats d’estiu i va iniciar la seva implementació amb el nomenament dels professionals que assumeixen les responsabilitats de la nova estructura
de l’Equip Directiu, formada per:

- Direcció del Centre: Grau Ussetti Iriarte

- Cap de Projectes: Rocío Humet

- Suport a les Relacions Externes: Pepus Vilageliu

- Suport a la Gestió: Mireia Gomà

Aquest equip assumeix l’objectiu d’impulsar la implementació d’aquest projecte a tres anys amb el propòsit de desenvolupar i millorar la intervenció vers els nois i noies que atenem des del Sant Jaume.

En aquest sentit, s’ha consensuat amb l’equip educatiu fusionar els projectes d’Aula Oberta i el grup d’Adolescents de Centre Obert (ja que eren dos grups de nois/es amb unes característiques i necessitats similars), creant un nou grup que hem batejat com
a “JOVES”.

Per posar en pràctica aquesta nova etapa que iniciem ens resulta bàsic poder comptar amb el suport del grup de voluntaris i voluntàries que ja veniu col·laborant fins ara amb nosaltres els darrers anys però també amb un nou grup i perfil de persones que ens permetin posar en pràctica noves accions i àrees de responsabilitat. Estem convençuts que, des de Sant Ignasi, hi ha molta gent capaç de voler aportar la seva experiència i formació en benefici dels nois/es que atenem.

Us adjuntem un parell de vídeos que intenten resumir les activitats d'estiu del Centre, tant el Casal d'Estiucom el primer Camp de Treball realitzat amb adolescents de tots els projectes i realitzat gràcies al suport de la Diputació de Barcelona i l'Àrea d'Acampada El Solell del Corredorl'Esplai Ll. Mª Chanut i l'Ateneu de Sant Roc, tots dos de Badalona. A tots i totes, gràcies per fer d'aquest estiu una experiència fantàstica tant per als nois i noies del Centre com del propi equip educatiu.