Jornada de Formació: Sistema Multisensorial d'Aprenentatge de la Lectoescriptura

Jornada de Formació: Sistema Multisensorial d'Aprenentatge de la Lectoescriptura

Maria Codina, actual voluntària del centre i experta en aprenentatge de la lectoescriptura, ens va fer una explicació del Mètode d'Orton-Gillingham per a l'aprenentatge de la lectoescriptura.

La jornada de formació es va dur a terme al Centre Sant Jaume, i va ser oberta a tothom qui volgués participar. Van assistir nombrosos professionals del barri, i també voluntàries del Centre. 

Na Maria va expllicar els principis sota els que es recolza el mètode i va mostrar-nos detalladament totes les seves fases.

El Mètode Multinsensorial d'Orton.-Gillingham per a l'aprenentatge de la lectoescriptura és molt utilitzat per treballar les dificultats en aquesat àrea en nens i nenes que presenten dislèxia o TDA-H, i que coneseqüenment mostren unes dificultats específiques per a l'aprenentatge de la lectoescriptura. També resulta útil per a nois i noies que tenen dificultats per manca d'escolaritat.

El mètode es basa en l'aprenentatge a través de varis sentits de forma simultània. Així, les lletres se senten, es diuen, es miren, es toquen...

L'experiències dutes a terme fins ara, demostren una gran eficàcia, i elevat índex de resultats.

Al final de la jornada, tots els assistents van quedar molt satisfets amb l'aprenentatge. Gràcies Maria.