Som Emocions, #ConstruïmFutur

El virus ens fa més vulnerables
No som els mateixos de sempre
SOM EMOCIONS
#ConstruïmFutur

AQUEST CURS, MÉS QUE MAI,

SEGUIM AL COSTAT DE LES PERSONES MÉS FRÀGILS

col·labora

QUÈ ÉS EL QUE ESTÀ PASSANT?

Laura Lage
LAURA

La Laura és responsable del projecte de Centre Obert del Centre Sant Jaume.

Considera que infants i joves són els més perjudicats per la pandèmia, especialment els que viuen en situació d’alta vulnerabilitat.

Han patit el confinament més restrictiu i han viscut com els seus pares perdien la feina, baixaven els ingressos a casa i creixien les dificultats per omplir la nevera.

Anna i Jaume
ANNA I JAUME

L’Anna i el Jaume són psicòlegs i psicoterapeutes del Centre Sant Jaume.

A les llars amb situacions de dificultat social, laboral i/o econòmica, l’angoixa dels progenitors incideix emocionalment i psicològicament en els menors.

Aquest curs el Centre Sant Jaume ha prioritzat donar resposta al fort augment de la demanda de suport terapèutic.

NOTÍCIES RELACIONADES