Patronat

El Patronat de la Fundació Carles Blanch està format, d'acord als seus Estatuts per:

Càrrec Persona Nomenament
President Jaume Boadas Matamala Companyia de Jesús
Secretari Joan Maria Bassas Arnau Companyia de Jesús
Tresorer Josep Ignasi Gomà Segur Companyia de Jesús
Vocal Jordi Rabassa Torres Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
Vocal Montserrat Puiggrós Companyia de Jesús
Vocal Santiago Barba Cusco AMPA Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
Vocal Juan N. García-Nieto Portabella Associació Antics Alumnes
Vocal Josep Maria Ramon Gimeno Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
Vocal Francina Alsina Canudas Companyia de Jesús
Vocal Francisco Angel Contreras Companyia de Jesús
Vocal Carlos Ticó Farré Patronat Fundació Carles Blanch
Vocal Ramon Aspa Espinasa Companyia de Jesús

Tal i com consta a l'Article 19 dels Estatuts de la Fundació Carles Blanch els patrons exerceixen el seu càrrec de forma voluntària i sense percebre cap compensació econòmica.