Des del Centre Sant Jaume ens comprometem a treballar per construir i garantir entorns segurs on les activitats que s'hi desenvolupin i les relaciones que s'hi estableixin estiguin encaminades a fomentar el benestar de la persona, potenciar la cultura del bon tracte, garantir el respecte entre totes les persones, fer valer els seus drets i col·laborar en el seu creixement personal

Amb aquest objectiu hem elaborat polítiques, protocols i canals de comunicació que ens ajuden a: 

- prevenir situacions de risc.
- detectar i intervenir en possibles casos d'abús o maltractament.
- crear espais de bon tracte on les persones estiguin sensibilitzades tant sobre els seus drets com sobre els seus deure. 

En aquesta pàgina podreu trobar alguns d'aquests documents. També podreu conèixer millor el Sistema d'Entorn Segur de la Companyia de Jesús aquí

Si coneixes qualsevol situació en la que es pugui estar patint qualsevol tipus d'abús o s'estigui produint un maltractament, ens la pots comunicar escrivint un correu a entornsegur@fundaciocarlesblanch.org o, de manera anònima, a proteccion@jesuitas.es.

Qualsevol altre consulta, observació, dubte o suggeriment ens el pots fer arribar a través de les persones de l'equip d'Entorn Segur de l'entitat.

 

L'equip d'Entorn Segur del Centre Sant Jaume està format per:

Miriam Molina | Agent d'Entorn Segur 

Contacte: 933 83 33 18  | entornsegur@fundaciocarlesblanch.org 

 

Més informació

Manual del Sistema Entorn Segur

Guia Bàsica Entorn Segur

https://entornoseguro.org/wp-content/uploads/2022/04/Manual-entorno-seguro_final.pdf

https://entornoseguro.org/wp-content/uploads/2022/04/Guia-basica-de-entorno-seguro_WEB.pdf