Imatge o vídeo destacat

'Aprendre junts, créixer en família'

"Aprendre junts, créixer en família" és un programa de l'Obra Social "la Caixa" l'objectiu del qual és potenciar el desenvolupament de les capacitats dels pares per a la cura i l'educació dels seus fills, acompanyar-los en aquesta tasca i oferir-los col·laboració i consell.

Al Centre Sant Jaume hem iniciat la nostra participació en el programa amb un petit grup de mares del projecte de Centre Obert Grapes, i els seus fills, entre els 6 i 12 anys.

El plantejament teòric del programa s'inspira en el desenvolupament de la tasca educadora des d'una perspectiva de la criança positiva. En total, es treballa a través de vuit mòduls que engloben els principis que es requereixen per dur a terme un bon desenvolupament de la convivència familiar. A més, el programa disposa d'un conjunt de materials i recursos per facilitar la seva aplicació i avaluació.

La metodologia és participativa, fomentant el treball en grup. El nombre de participants oscil·la entre 8 i 16, i s'estableixen tres grups: el grup de progenitors, el grup de fills i el grup de famílies (aquest últim és la suma dels dos grups anteriors).

En el grup de pares es promouen els vincles afectius, es fomenten les relacions educatives, es desenvolupen les habilitats de comunicació i d'organització familiar, la corresponsabilitat, el suport escolar i l'enfortiment de les habilitats per afrontar les situacions de conflicte.

En el grup de nens es promouen fonamentalment les habilitats socials i la seva relació amb l'entorn familiar, escolar i social. Es fomenten així mateix les habilitats i les actituds que faciliten un clima d'afecte, comunicació i corresponsabilitat.

El treball conjunt amb la família ens permet portar a la pràctica el que s'aprèn en les sessions grupals, que s'intenten implementar per mitjà de les estratègies adequades (jocs, activitats recreatives, accions divertides, etc.).