Imatge o vídeo destacat

El Sant Jaume obre les seves portes al món

Aquest cap de setmana, tant dissabte vint-i-dos, com diumenge vint-i-tres, s'han organitzat dos esdeveniments en el nostre centre, que acollien una àmplia varietat de persones interessades tant en l'arquitectura de l'edifici, com en la tasca que es realitza acompanyant als infants, joves i famílies de Badalona.

48H Open House

Cada any des de la 48h Open House Barcelona, una associació cultural sense ànim de lucre que treballa per a divulgar el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona i ofereix productes i serveis culturals en l'àmbit de l'arquitectura, s'organitza un festival durant un cap de setmana a l'any, a l'octubre, on els interessats poden visitar diferents edificis caracteritzats per la seva arquitectura. Un d'aquests emplaçaments era el nostre centre, el Centre Sant Jaume. Des que es va dur a terme l'ampliació i restauració de l'antic edifici, hem estat objecte de mirades no sols en l'àmbit social, sinó l'arquitectònic, donada la seva innovació i aplicació.

Aquest passat dia vint-i-dos, de 16 h a 19 h i vint-i-tres d'octubre, de 10 h a 13 h, obríem les portes a les més de 50 persones que entre dissabte i diumenge, es van apropar al nostre edifici. Van rebre una visita dirigida pels arquitectes que van formar part de la concepció i construcció del nou edifici, a més d'una explicació de tot el treball que portem a cap com a entitat.

3r Capvespre amb les religions de Badalona

El mateix dissabte vint-i-dos, a les 20 h, en el nostre centre, finalitzava la jornada del "3r Capvespre amb les religions de Badalona". Vam acollir als vint participants que van acudir a l'esdeveniment, el qual començava en la capella de Sant Juan Baptista, seguia fins a la mesquita Bilal i l'església evangèlica Maranata, per a acabar la seva jornada en el Centre Sant Jaume.

Una vegada aquí, van rebre una visita pel centre, on els vam transmetre la gran feina que es fa amb infants, famílies des de fa vint-i-cinc anys, per a acabar amb un aperitiu-sopar, per tancar l'exhaustiva jornada que havien tingut.